หลากหลายสีสัน


14 ธันวาคม 2552

พาเที่ยวระยอง
พาเที่ยวระยอง... เมืองน่าชม
ผลไม้รสล้ำ...อุตสาหกรรมก้าวหน้า
น้ำปลารสเด็ด...เกาะเสม็ดสวยหรู
สุนทรภู่กวีเอก.คนที่ขาดกำลังใจ...อ่านทางนี้

" ไม่มีใครไปถึงดวงดาวได้

โดยปราศจากมือที่เปื้อนโคลน

และแก้มที่อาบน้ำตา "